Адрес – с. Костел, общ. Елена, обл. В.Търново

GPS координати :

42.887807, 25.997408

 e-mail – katra_house@abv.bg

телефон за контакти – 0884666439 – къщата е заета за новогодишните празиници!