Адрес - с. Костел, общ. Елена, обл. В.Търново

GPS координати :

42.887807, 25.997408

  e-mail - katra_house@abv.bg

 телефон за контакти - 0884666439